Isang Pagpapaliwanag Tungkol sa Martial Law

Ano ba ang ibig nating sabihin kapag pinag-usapan natin ang Martial Law?

Isang Batas

Sa Martial Law, pinapalitan ang sibilyan na pamamahala ng gobyerno sa isang militar na pamamahala.

Sa isang military rule, maaaring lumago ang:

Ang pagdeklara ng Martial Law ay isa sa mga kapangyarihan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng armed forces ng ating bansa. Ang kapangyarihang ito ay maaari lamang gamitin sa mga panahon ng krisis para sa seguridad ng mga tao at para mapabilis ang pamamahagi ng hustisya.

Isang Tao

Ang Martial Law sa Pilipinas ay karaniwang iniuukol sa isang tao: kay Pangulong Ferdinand Marcos. Napag-uusapan ang ugali ni Marcos, ang kanyang mga nakamit at ang kanyang pag-abuso sa kapangyarihan.

Isang Makasaysayang Pangyayari

Ang Martial Law sa Pilipinas ay karaniwang itinuturing na isang makasaysayang pangyayari na pinag-aaralan sa Araling Panlipunan. Laging natatanong ang mga sumusunod: Ano ang mga importanteng petsa? Paano ito nagsimula? Paano ito natapos?

Ang Komplikadong Isyu ng Martial Law at Paano Natin Ito Maiintindihan

Kapag pinag-usapan natin ang Martial Law sa isang paraan lamang, masyado nating ginagawang simple ang isyu. Kung ito ay isang batas lamang: legal ba ito o hindi? Kung ito ay isang tao lamang: mabuti ba siya o masama? Kung ito ay isang makasaysayang pangyayari lamang: hindi ba natin kayang bitawan ang nakaraan?

Lahat ng aspeto na ito ay importante ngunit hindi nila binibigay ang buong katotohanan ng Martial Law. Ang kasaysayan ay hindi limitado sa pagpili ng panig o pagmemorya ng mga facts.

 

Ang tawag para sa atin ay magbigay galang sa ating pambansang ala-ala sa pamamagitan ng pagtanda sa Martial Law bilang isang komplikadong isyu. Gusto naming bigyan ng kapangyarihan ang mga estudyante at guro para matutunan at ituro ang mga aralin ng Martial Law sa isang paraan na mag-uudyok sa atin na maging mulat na mga mamamayan sa ating lipunan.

Ito ang mga tanong na sisikapin naming sagutin sa bawat seksyon ng Martial Law Museum:

 


RELATED ARTICLES


The Makings of a Constitutional Dictator
When Ferdinand Marcos declared Martial Law in the Philippines, he used his constitutionally legal powers to concentra...
Breaking the News: Silencing the Media Under Martial Law
By shutting down competing voices and setting up a media outlet that was under his control, Marcos silenced public cr...
The Heroes Who Fought Martial Law: Macli-ing Dulag
Dulag and other Cordillera leaders opposed the Chico River dam. Recognizing the critical role that he played, governm...