National Historical Commission Of The Philippines: Martial Law Series

 

Sa Kapit ng Kamao

 

Ang Hugis ng Kapangyarihan

 

Tinig Ng Pakikipaglaban

 

Parusa’t Kasalanan

 

Lipunang Papel

 

Ang Totoong Kuwento ng OFW

 

Kahariang Bato

 

Ang Paglaban ay Pagkilos

 

Kayo ang Hihirap Kami Ang Yayaman

 

Kami na di Malilimutan