Mga Datos Tungkol sa Martial Law

 


Para madownload ang file, i-click ang button sa kaliwa.

Nilalaman ng spreadsheet na “Martial Law in Numbers” ang 150 economic indicators (na patuloy na lumalaki) at 3,500 data points magmula 1962 hanggang 1986.

Maaari mo ring tignan ang aming artikulo para mavisualize ang mga datos na ito.

Mga Sanggunian

  1. Boyce, J. K. (1993). The political economy of growth and impoverishment in the Marcos era. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
  2. Punongbayan, JC and Mandrilla, Kevin. “Marcos years marked ‘golden age’ of PH economy? Look at the data” in Rappler https://www.rappler.com/views/imho/124682-marcos-economy-golden-age-philippines